KÖNYVISMERTETŐK

KARÁTSON GÁBOR KÖNYVTÁRA

 

Karátson Gábor könyvtára több mint 3000 tételt számlál, melyek gyűjteményes anyagából Csámer Iván, a könyvtár kutatásával és feldolgozásával megbízott munkatársunk válogatott és készített könyvajánlókat.

Szerző: Karátson Endre

Cím: Lélekvándorlás

Kiadó: Jelenkor Kiadó

Kiadás helye: Pécs

Kiadás éve: 1995


Tartalom

„Kilenc novella. Egy híján kerek szám. Valami sajnos mindig hiányzik. Ezen a véget nem érő századvégen is. Micsoda vajon? Lapozzon oda, elfoglalt olvasó, a Munkakörülmények című írás végére, ott megtalálja az egyik lehetséges választ. És ne vizsgázzék Ön rögtön szorongva, rohanósan Sterne Tristram Shandyjét idézve: a két évszázaddal ezelőtti üres lap nem azonos a jelenben fehéren hagyottal. Mondjuk azért, mert Ön ebbe mást és másként képzel az új évezredbe lépve, mint a hajdani, ráérős olvasó amabba.” 

Szerző: Karátson Endre

Cím: Otthonok I-II.

Kiadó: Jelenkor

Kiadás helye: Pécs

Kiadás éve: 2007


Tartalom

„Otthonkeresés, otthonépítés: a magánember válasza a történelem kihívásaira. Ahány ember, annyi válasz. Ami engem illet, megpróbáltam ragaszkodni az egyén jogaihoz, kevesebbet engedelmeskedni, mint amennyit elvártak, úgy kezdeményezni, ahogyan én tartottam helyesnek, közben azt is tapasztaltam, kevésbé vagyok otthon a világban, ha nem igyekszem otthonra találni önmagamban. Mennyire sikerült, mennyire nem – Magyarországon, Franciaországban, a XX. század gondolataiban, érzelmeim sűrűjében – arról nyújt olvasmányt ez a két kötet. Viselt dolgaimat nem időrendben, hanem az általam fontosnak tartott témák szerint csoportosítva mutatom be: én mondjam meg, miről mikor kívánok beszélni. Egészében itt mégis külső akaratnak vetem magam alá. Írásba a halál diktálására fogtam, mikor feleségemet elvesztettem. Emlékezéseim az ő emlékezetét őrzik.”

Szerző: Granasztói Pál

Cím: Városok, képek, zene

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó

Kiadás helye: Budapest

Kiadás éve: 1976

 

Tartalom

„Emlékek, gondolatok, élmények, elmélkedések szövedéke ez a könyv. Granasztói Pál, a kitűnő építész és író, akinek Vallomás és búcsú, Liane, Itthon éltem című művei nagy sikert arattak, utazásokról, városokról és nőkről való emlékeit eleveníti fel, érzékeletesen s egyszersmind az elemzés, a megértés és megértetés igényével. Fölidézi anyja alakját, aki beleoltotta a rendre való törekvést és a zene, a művészetek szeretetét; a személyes emlékeket a festészetről, építészetről, a zenéről, filmművészetről, a fényképészetről való izgalmas, eredeti elmélkedésekké bontja ki – miközben remek portrékat fest családtagjairól, ismerőseiről, barátairól. Granasztói nem tagolja fejezetekre, önálló részekre az emlékeket és gondolatokat, nem az élet időrendjét követi: úgy beszéli el a valóság, a képzelgések, az emlékek egymásra hatását, ahogyan azok az idő múlásával egybefonódtak benne, s kialakították érzelmi és gondolatvilágát.”

Szerző: Granasztói Pál

Cím: Alakok, álmok

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó

Kiadás helye: Budapest

Kiadás éve: 1974

 

Tartalom

„Granasztói Pál legutóbbi könyvében, az Itthon éltem című lebilincselő önéletírásában remek arcképeket rajzolt sok nagy kortársáról, és érdekfeszítően idézte föl az elmúlt évtizedek társadalmi és szellemi légkörét. Ebben a könyvében ismét vallatóra fogja emlékeit, és hiteles képet fest az elmúlt esztendők hangulatáról, atmoszférájáról. Nagyszerű arcképsorozatát is tovább bővíti, és plasztikusan állítja olvasói elé Kassák Lajos, Harrer Ferenc, Fülep Lajos, Erdei Ferenc alakját – hogy csak néhányat említsünk a ragyogó névsorból.

Granasztói Pál mindig érdekesen, kedvet ébresztően írt utazásairól, hazai és külföldi városokról. Ebben a könyvében főképp olaszországi utazásait eleveníti föl, közben eredeti gondolatokat fűz a látottakhoz, leírja színes, gyakran különös, de mindig tanulságos asszociációit, melyek egy-egy utca, tér, házcsoport, épület láttán születtek benne. Ugyanilyen érzékletesen jeleníti meg zenei és képzőművészeti élményeit is, s közben remek arcképeket rajzol nagyszüleiről, szüleiről, ismerőseiről, a Belváros társasági és társadalmi életének múltjáról. A múltba fordulás és a jövőbe pillantás egyszerre van jelen ezekben a képzettársításokban és arcképekben, s ezt a nagy élményanyagot napjaink valósága keretezi, fogja egységbe.”

Szerző: Granasztói Pál

Cím: Ifjúkor a Belvárosban

Kiadó: Magvető

Kiadás helye: Budapest

Kiadás éve: 1984

 

Tartalom

„…a Vallomás és búcsú és a Liane megjelenése után eszméltem rá, hogy önéletrajzi munkáimban mindent elmondtam a múltról, de éppen a leginkább útnak indító évekről és élményekről, a gyermek- és kamaszkorról úgyszólván hallgattam. Azzal a tervvel láttam hát hozzá, hogy ebben megírom, hol s hogyan nőtt fel az, aki az előzőket megírta, mint tágult a tudata, s ismert meg egy városrészt, majd egy egész várost, mint kötődött ehhez a városhoz s egyben az építészethez örökre, s ugyanakkor miért lett az egykori belvárosi élet szűk s fojtogató számára, hogy később szinte menekülnie kellett belőle…”
Granasztói regénye, a Vallomás és búcsú bővített kiadásában, befejező részként 1965-ben jelent meg először. Lapjain előttünk lényegül át a múlt valóságból irodalommá. Írását a távolság és közelség együttes jelenléte s valamiféle nosztalgikus irónia hatja át, amely annak realitását megőrizve varázsolja át költészetté a témát. Saját előadásmódjára is érvényes az, amit Scott Fitzgeraldról szólva állapított meg: „Valami fénytöréses, finom, poétikus s hasonlíthatatlan atmoszférát teremt… az akkori és ottani életnek kaotikus, álomszerű s alapjaiban fájdalmas hangulatát, végső fokon valami tündérivé átköltött borzalomét…”

Szerző: Granasztói Pál

Cím: Budapest arculatai

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó

Kiadás helye: Budapest

Kiadás éve: 1980

Tartalom

„Granasztói Pál az építész, városesztétikus gazdag anyagismeretével és az írói érzékenységével eleveníti meg tanulmányaiban a budai Várhegyet, a Vízivárost, az egykori és a mai Belvárost, a külvárosokat, a Sugár (vagyis az Andrássy) utat, szól a budapesti terekről, város és közlekedés kapcsolatairól, összehasonlítja Budapestet más európai fővárosokkal, és kipillant a jövő Budapestjére.”  

Szerző: Granasztói György

Cím: Mozgás, rákok!

Kiadó: Kozmosz Könyvek

Kiadás helye: Budapest

Kiadás éve: 1984 

 

Tartalom

„1938-ban születtem, történész vagyok, kutatóintézetben dolgozom. Irodalmi munkám most jelenik meg először.
… azaz a magamfajta annyit tud a rákról, hogy hátrafelé megy. Mire a másik magamfajta azt feleli, nézőpont kérdése. Igaz. Okos közbevetés. Tágítsuk tehát a kört, de fogadjuk el néhány másodpercre, hogy még így is jó a hasonlat, vagyis ebben a könyvben a szereplők úgy mozognak, mint a rákok.
Rákok, akiknek nézőpontjuk van – olyanok. E hasonlat segítségével meg tudom fogalmazni, mi volt a szándékom: az érdekelt, hogy nekik mi a véleményük a dologról. Várni lehetett, ami történt, ömlött belőlük a szó, összevissza beszéltek, azt sem tudtuk, hol áll a fejünk. Van erre egy jó hasonlat…
Aki netán valami masszív, kőkemény dolgot szándékozna olvasni tőlem, figyelmébe ajánlom A középkori magyar város című könyvemet.”