Karátson Archívum

Az Archívumról

Miért festett Karátson Gábor? Hogyan alakult írói munkássága? Miért törekedett a keleti filozófia és az európai irodalom és filozófia párhuzamainak feltárására? Válaszként két idézet az Ember és Pokol című, a Vigiliában megjelent tanulmányából:

„A négy Evangélium és a Ji king (egyébként mindenestül más szellemi és stílustartományokban) egymást értelmezik, e párhuzam alkalmas lehetne arra, hogy a sötétségbe való áldozati alászállást, s a szenvedéstörténeten át a fénybe való visszatérést… mint az élet alapstruktúráját sejtesse meg velünk.”

„…hogy micsoda egyáltalán a Föld? Valóban az a jelentéktelen pont a mindenségben, amelynek a tudomány tanítja?”

TEVÉKENYSÉGÜNK

A Kormány az 1009 / 2020 (I.30.) határozatával lehetővé tette a Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely megalapítását. Az Archívum célja a művész örököseinek birtokában lévő hagyaték feldolgozása és kutathatóvá tétele, feladata Karátson Gábor tárgyi és szellemi hagyatékának gondozása, a kutatási eredmények és az újonnan létrejövő adatbázis nyilvánossá tétele.

Az Archívum szándéka Karátson Gábor sokirányú munkásságának teljességre törekvő feltérképezése, művészet- és életfilozófiájának bemutatása, valamint az átfogó kutatási tevékenységek eredményeire épülő ismeretterjesztése. Ezt szolgálják a projekt keretében évről évre megvalósuló tevékenységeink.

ARCHÍVUMI KUTATÓMŰHELY
A projekt első szakaszában kialakítottuk a Karátson Gábor Archívum és Kutatóhely szervezeti és működési rendjét, valamint  munkakörnyezetét Budapesten, a Ferenciek tere 2. III/18. szám alatti irodahelyiségben.

HONLAP ÉS ADATBÁZIS

Elkészült az új honlapunk és az adatok tárolásához, feldolgozásához szükséges digitális adatbázis keretrendszere.

VÁNDORKIÁLLÍTÁSOK
A Szolnoki Művésztelepen 2021. szeptember 9-én nyílt meg az “Illusztrációk Geothe Faustjához” című kiállítás. A vándorkiállítás következő állomása Veszprém, Művészetek Háza volt, ahol 2021. november 13-tól 2022. január 9-ig tekinthetők meg Karátson Gábor alkotásai. Terveink szerint minden évben legalább két helyszíneken szeretnénk képzőművészeti kiállítást megvalósítani.

KÖNYVSOROZATTERV
A Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely kiemelt feladatának tekinti az életművet értelmező, elemző kötetek sorának könyvsorozat formájában történő megjelentetését. Ennek a több éves munkafolyamatnak első állomásaként már megjelent a szolnoki Faust-kiállítás katalógusa, mely nyomtatott és digitális változatban is elérhető az érdeklődők számára. Folyamatban van Lányi András kötetének előkészítése, valamint Karátson Gábor verseinek és esszéinek gondozása.

INTERJÚK

Az Archívum felkutatja azokat a személyeket, akik ismerték Karátson Gábort és életműve feltáráshoz dokumentum jellegű információkkal, ismeretekkel és  történetekkel rendelkeznek. A felvett videófilmek kutatása, feldolgozása és közreadásának előkészítése aktuálisan az egyik kiemelt archívumi feladat.

MUNKATÁRSAK

 MUNKATÁRSAK

A Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely kuratóriuma: Granasztói Szilvia, Karátson Dávid, Karátson János – Karátson Gábor örökösei.

Az archívumi tevékenységek a MANK részéről Borbély László, operatív igazgató irányításával valósulnak meg. A vándorkiállítások szervezéséért Vízkeleti Andrea felelős, a kuratóriumi kapcsolattartás Letrich Eszter koordinációs közreműködésével történik.

A Karátson Gábor Archívum és Kutatóműhely kutatási és gyűjteménykezelési feladatait felkért szakértők végzik, akik szakterületük tapasztalt képviselői. Főmunkatársak: Bellák Gábor – Képzőművészeti Gyűjtemény, Benkő Andrea – Kézirat, Dokumentum és Relikvia Gyűjtemény, Fajcsák Györgyi – Ázsiai Gyűjtemény, Horváth György – Fotó és Audiovizuális Adattár. Karátson Gábor könyvtárát Székely Andrea és Csámer Iván könyvtárosok gondozzák. Projektvezető: Béni Gabriella.